МОДУЛИ за Е-УЧЕЊЕ за ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

Елиминација на родова нееднаквост преку институционални и дигитални интервенции

Дознај Повеќе

МОДУЛ 1

КОНЦЕПТ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Повеќе

МОДУЛ 2

МЕЃУНАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Повеќе

МОДУЛ 3

НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ И ИНСТРУМЕНТИ

Повеќе

МОДУЛ 4

ЗАШТИТА И ПРОГОН

Повеќе

Контакт

Доколку имате прашања слободно можете да не контактирате